TANOS 50 WG

Chroń uprawy ziemniaka przed alternariozą i zarazą

TANOS 50 WG 
Jest środkiem grzybobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu zarazy ziemniaka (w tym ograniczaniu zarodników pływkowych powodujących infekcje na młodych bulwach), alternariozy ziemniaka oraz chorób grzybowych roślin warzywnych.

 • Fungicyd o działaniu kontaktowym i wgłębnym
 • Charakteryzuje się działaniem zapobiegawczym i interwencyjnym – nie dopuszcza do rozwoju choroby nawet gdy zastosowany 1-2 dni po infekcji
 • Ochrona przed alternariozą i zarazą
 • Zabiegi przeciwko zarazie ziemniaka ograniczają występowanie zarodników pływkowych
 • Zalecana dawka: 0,5-0,7 kg/ha w odstępach co 7-14 dni, maksymalnie 3 zabiegi Tanos + Dithane NeoTec 75 WG 0,4 kg + 2 kg

Sporządzanie cieczy użytkowej

Dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy użytkowej.

Odważoną ilość środka stopniowo wsypywać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

W trakcie przygotowania roztworu mieszalnik powinien być włączony. ( W przypadku zbiornika niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz należy wymieszać mechanicznie).

Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

 Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

DAWKOWANIE
Ziemniak:

 • alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka: 0,5 kg/ha
  Zabieg wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
  W przypadku silnego zagrożenia chorobą, zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokroplist

 • zaraza ziemniaka
  Maksymalna dawka: 0,7 kg/ha
  Zalecane dawki: 0,5-0,7 kg/ha w odstępach co 7-14 dni
  Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą (częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temperatura 18o-22oC) oraz na odmianach podatnych na zarazę.
  Opryskiwanie rozpocząć zgodnie z sygnalizacją lub:
  – na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
  – na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi:
1. Nie przekraczać stosowania łącznej dawki 4,2 kg/ha w sezonie.
2. Zabiegi przeciwko zarazie ziemniaczanej ograniczają występowanie zarodników pływkowych, które powodują infekcje na młodych bulwach.

Pomidor w gruncie:

 • zaraza ziemniaka, alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka: 0,5 kg/ha
  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób,
  2-3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Zabiegi wykonywać co 7-10 dni lub zgodnie z sygnalizacją.
  Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
  Ilość wody dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.

Pomidor pod osłonami:

 • zaraza ziemniaka, szara pleśń
  Maksymalne/zalecane stężenie: 0,05 % (50g środka w 100 litrach wody)
  Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m2
  Środek stosować 3-4 razy w odstępach co 7-10 dni, w zależności od stopnia zagrożenia chorobami.

Cebula z siewu:

 • mączniak rzekomy
  Maksymalna/zalecana dawka: 0,5 kg/ha
  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 2-3 razy w sezonie wegetatywnym, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Zabiegi wykonywać co 7-10 dni lub zgodnie z sygnalizacją. Należy dodawać środki zwiększające przyczepność cieczy.
  Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Uwagi:
1. Opady deszczu wcześniej niż 2 godziny po opryskiwaniu mogą obniżyć skuteczność zabiegu.
2. Środka nie stosować na rośliny mokre lub pokryte rosą.