PSZENICA I JĘCZMIEŃ. Nasze rekomendacje.

Dlaczego zakładamy i prowadzimy poletka doświadczalne? Dlatego, aby w jednym miejscu zgromadzić najwięcej informacji nt. poszczególnych odmian rzepaków, pszenic czy jęczmieni. Tym razem zapraszamy do obejrzenia naszych rekomendacji pszenic i jęczmieni. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. innych odmian oferowanych przez nas, skontaktuj się z naszymi doradcami, abyśmy mogli wspólnie wybrać właściwą odmianę.