Ferti Agro Humic

Ferti Agro Humic

Nawóz specjalny o wysokiej zawartości ekstraktu humusowego

  • 100% rozpuszczalny w wodzie nawóz specjalny w formie proszku, zawierający 85% ekstraktu humusowego
  • Najbardziej skoncentrowany produkt na rynku dzięki formule instant
  • Poprawia retencję wody oraz zdolność gleby do jej magazynowania
  • Poprawia odblokowanie niektórych frakcji pierwiastków, sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego
  • Zwiększa aktywność mikrobiologiczną
  • Ułatwia transport składników odżywczych do rośliny przez korzenie
  • Wpływa na wzrost pojemności wodnej gleby

Produkt wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.18.1259) art. 5

Całkowity ekstrakt humusowy 85% w/w

Kwasy humusowe 70% w/w

Całkowity ekstrakt humusowy 85% w/w

Kwasy humusowe 70% w/w

Stosowanie i dawka

zboża

rzepak

kukurydza

Dawka dla powyższych upraw rolnych wynosi 1 kg/ha

ziemniak

burak cukrowy

kukurydza na kiszonkę

Dawka dla powyższych płodów rolnych wynosi 3 kg/ha

warzywa

drzewa owocowe

owoce miękkie

Dawka dla powyższych płodów rolnych wynosi 3 kg/ha

Terminy stosowania:

Zboża ozime i jare: od wschodu do fazy strzelania w źdźbło

Ściernisko doglebowo przed uprawami pożniwnymi, lub z produktami stosowanymi celem przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych

W sadach i na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w formie zabiegu doglebowego późną jesienią lub wczesną wiosną na wilgotną glebę w rzędy drzew lub krzewów jagodowych w dawce 3 kg/ha

Rzepak jesienią przed siewem lub powschodowo (do fazy 8 liści)

Doglebowo łącznie z innymi preparatami (np. w zbożach,rzepaku, warzywach, wraz z zabiegami herbicydowymi)

Pozostałe rośliny doglebowo przed siewem lub w początkowym stadium rozwoju

Uwaga: Minimalna ilość wody do zabiegów 200 litrów na hektar. Nie stosować w okresie kwitnienia. Preferowane zabiegi dzielone.