Tempo F1

Rapool

Nadaj Tempo F1 Swoim plonom

Tempo to odmiana, która swoimi plonami imponuje w wielu krajach. W profilu zdrowotnościowym na szczególna uwagę zasługuje wybitna odporność na wirusa Żółtaczki rzepy (gen TuYV), wysoka tolerancja na Suchą Zgniliznę Kapustnych oraz duża tolerancja na Verticillum.

Bardzo wysoki potencjał plonowania opiera się przede wszystkim na wspomnianej zdrowotności, wysokiej odporności na wyleganie oraz doskonałej zimotrwałości.

Wszystkie te cechy tworzą odmianę sprawdzającą się w uprawie na terenie całego kraju.

OGÓLNA OCENA POTENCJAŁU PLONU
0%
0

/ 10

TYP ODMIANY:

MIESZANIEC

LINIOWY

ODMIANA TYPU CLEARFIELD:

TAK

NIE

ODMIANA KIŁO TOLERANCYJNA:

TAK

NIE

TOLERANCJA NA WIRUSA ŻÓŁTEJ RZEPY TuYV:

TAK

NIE

GŁÓWNE ZALETY ODMIANY:

  • Stabilne powtarzalne plonowanie.
  • Optymalnie wykorzystuje azot zawarty w glebie.
  • Dobra zdrowotność.

WYMAGANIA GLEBOWE:

wszystkie kompleksy

0%

WYSOKOŚĆ ROŚLIN:

niskie

średnie

wysokie

TERMIN KWITNIENIA:

wczesny

średni

późny

TERMIN DOJRZEWANIA:

wczesny

średni

późny

WIGOR JESIENNY:

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

WIGOR WIOSENNY:

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

NORMA WYSIEWU, SIEW OPTYMALNY ROŚLIN NA M2

od

0

do

0

MROZOODPORNOŚĆ:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

PRZEZIMOWANIE I REGENERACJA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ŁUSZCZYN / OSYPYWANIE NASIONA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ BIOMASY:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

tolerancja na kiłę kapusty / ilość szczepów

BRAK ODPORNOŚCI

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych geny odpornościowe

POSIADA POLIGENOWA - GEN RLM 7 i APR 37

Tolerancja na wirusa żółtej rzepy TuYV

POSIADA ODPORNOŚĆ

Zgnilizna Twardzikowa

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Czerń krzyżowych

WYSOKA ODPORNOŚĆ