Selytor® + Acrisio® Flex

Podążaj za najbardziej zaawansowaną ochroną

DOŁĄCZ DO REVYLUCJI stosuj fungicydy zawierające Revysol®

Charakterystyka produktu
Selytor® –  Zawartość substancji czynnych; Revysol® (mefentriflukonazol) 100 g/l (9,78%), F 500® (piraklostrobina) 100 g/l (9,78%). Formulacja; koncentrat do sporządzania emulsji wodnej. Zwalczane choroby; septorioza paskowana liści, rdza brunatna, rdza żółta, rynchosporioza, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia. Zalecana dawka; 0,8-1,0 l/ha + 0,4-0,5 l/ha. Chronione uprawy; pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary. Zalecany termin stosowania; od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia podflagowego (BBCH 30-37).

Acrisio® Flex – Zawartość substancji czynnych; metrafenon 300 g/l (25,51%). Formulacja; stężona zawiesina. Zwalczane choroby; mączniak prawdziwy zbóż i traw,
łamliwość źdźbła zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia. Zalecana dawka; 0,8-1,0 l/ha + 0,4-0,5 l/ha. Chronione uprawy; pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary. Zalecany termin stosowania; od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia podflagowego (BBCH 30-37).

Revysol® triazol nowej generacji

Stary triazol

Revysol®
(mefentriflukonazol) to triazol nowej generacji. W strukturze jego cząsteczki grupa triazolowa jest związana poprzez elastyczną grupę izopropanolową.

Ta wyjątkowa budowa chemiczna pozwala cząsteczce łatwo przyjmować różne postacie – wiążące lub niewiążące. Dzięki temu może się ona o wiele silniej wiązać z enzymem patogenu.

Wiązanie z enzymem docelowym (na przykładzie septoriozy)

Blokowanie CYP51 (Zymoseptoria tritici)

Stabilna i wysoka skuteczność substancji czynnej Revysol® w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści pszenicy

[%] skuteczności przeciwko septoriozie paskowanej liści

średnio n = 502
80%
55%
2013 n = 56
79%
63%
2014 n = 146
79%
55%
2015 n = 52
84%
63%
2016 n = 44
81%
50%
2016 n = 44
81%
50%
2017 n = 44
80%
50%
2018 n = 62
79%
51%

Revysol®

protiokonazol

Średnio +25% wyższej skuteczności

Doświadczenia polowe, Europa 2013-2018; 1-2 zabiegi w BBCH 31-65.
Ocena 20-60 dni po ostatnim zabiegu.

Niezależność od pogody – działa już w niskich temperaturach

Niska temperatura podczas zabiegu T1 ogranicza skuteczność fungicydu. Ponieważ substancja czynna Revysol® skutecznie działa już w niższych temperaturach, produkt Selytor® + Acrisio® Flex można stosować w znacznie szerszym przedziale czasowym niż inne triazole

Kwiecień – rozkład temperatur w trakcie doby na przykładzie 15.04, średnia z lat 2017–2019

Źródło: Pessl Instruments, średnia 2017 – 2019 ze stacji pogodowych i-methos:
Proboszczewice (woj. mazowieckie), Jarosławiec (wielkopolskie), Księży Las (śląskie), Zalesie (lubelskie), GR Romanowski (warmińsko-mazurskie)

Revysol® działa stabilnie niezależnie od temperatury podczas zabiegu
– równie skuteczny jest w niskich i wyższych temperaturach.

Revysol® [150 g/ha]

Epoksykonazol [125 g/ha]

Protiokonazol [200 g/ha]

[%] skuteczności przeciw septoriozie paskowanej liści
Doświadczenia polowe, 2014-2017 (Polska, Niemcy, Francja, UK)

4 stopnie Celsjusza - 12 stopni Celsjusza
Revysol® [150 g/ha] 79%
Epoksykonazol [125 g/ha] 48%
Protiokonazol [200 g/ha] 45%
13 stopni Celsjusza - 17 stopni Celsjusza
Revysol® [150 g/ha] 81%
Epoksykonazol [125 g/ha] 58%
Protiokonazol [200 g/ha] 56%
18 stopni Celsjusza - 25 stopni Celsjusza
Revysol® [150 g/ha] 80%
Epoksykonazol [125 g/ha] 61%
Protiokonazol [200 g/ha] 66%

Revysol® pod powierzchnią warstwy woskowej

Selytor® + Acrisio® Flex – skuteczność substancji czynnej Revysol® także w przypadku deszczu po zabiegu

Doskonała formulacja substancji czynnej Revysol® pozwala na jej szybkie pobieranie przez liść. Pod powierzchnią warstwy woskowej tworzy ona zasoby, z których jest systematycznie uwalniana do tkanek liścia i rozprowadzana wewnątrz rośliny. Dzięki temu jest także zabezpieczona przed zmywaniem przez deszcz.

Dzięki zawartości piraklostrobiny produkt Selytor® + Acrisio® Flex wpływa na zmniejszenie stresu roślin spowodowanego suszą.

Więcej informacji uzyszkasz w naszej ulotce informacyjnej: