RGT Kocazz f1

RAGT 2 N

Odporność x7

Wszędzie tam gdzie występuje porażenie lub zagrożenie Kiłą Kapustnych polecamy RGT KOCAZZ – najnowsze osiągnięcia genetyki w walce z tą chorobą.

W odmianie tej łączymy odporność na trzy najważniejsze:
choroby rzepaku:
• Kiła Kapustnych,
• Sucha Zgnilizna,
• Żółtaczka rzepy

Z bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym, na poziomie 108 % wzorca. RGT KOCAZZ sprawdza się na wszystkich stanowiskach kierowanych do uprawy rzepaku. Nasz plon zabezpieczony jest również dzięki bardzo dobrej odporności na wyleganie
oraz osypywanie się nasion.

Hodowca zwrócił uwagę na bardzo wysokie zaolejenie,
cecha ta w najbliższym czasie może stać się ważna i dla polskiego producenta.

Podsumowując RGT KOCAZZ, stanowi odpowiedź na najważniejsze problemy w produkcji rzepaku i jest doskonałym punktem wyjścia dla osiągnięcia najwyższych plonów.

OGÓLNA OCENA POTENCJAŁU PLONU
0%
0

/ 10

TYP ODMIANY:

MIESZANIEC

LINIOWY

ODMIANA TYPU CLEARFIELD:

TAK

NIE

ODMIANA KIŁO TOLERANCYJNA:

TAK

NIE

TOLERANCJA NA WIRUSA ŻÓŁTEJ RZEPY TuYV:

TAK

NIE

GŁÓWNE ZALETY ODMIANY:

  • Połączenie odporności na 7 szczepów kiłowych z odpornością na Żółtaczkę rzepy.
  • Bardzo wysokie plony (108% wzorca) nasion o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu.
  • Niskie wymagania glebowe.

WYMAGANIA GLEBOWE:

wszystkie kompleksy

0%

WYSOKOŚĆ ROŚLIN:

niskie

średnie

wysokie

TERMIN KWITNIENIA:

wczesny

średni

późny

TERMIN DOJRZEWANIA:

wczesny

średni

późny

WIGOR JESIENNY:

niski

średni

wysoki

WIGOR WIOSENNY:

niski

średni

wysoki

NORMA WYSIEWU, SIEW OPTYMALNY ROŚLIN NA M2

od

0

do

0

MROZOODPORNOŚĆ:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

PRZEZIMOWANIE I REGENERACJA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ŁUSZCZYN / OSYPYWANIE NASIONA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ BIOMASY:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

tolerancja na kiłę kapusty / ilość szczepów

POSIADA ODPORNOŚĆ

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych geny odpornościowe

POSIADA ODPORNOŚĆ - GEN RLM 7

Tolerancja na wirusa żółtej rzepy TuYV

POSIADA ODPORNOŚĆ POLIGENOWĄ

Zgnilizna Twardzikowa

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Czerń krzyżowych

ŚREDNIA ODPORNOŚĆ