MYPLM Connect

MYPLM Connect jest Twoim portalem do zarządzania flotą, gospodarstwem i danymi w ramach jednego środowiska. Stworzono go z myślą o intuicyjnej obsłudze i zapewnieniu
Ci wsparcia w szybkim i zdalnym zarządzaniu danymi.

Połączenie między klientem a pojazdem:

Funkcje floty maszyn, gospodarstwa i danych umożliwiają Tobie lub kierownikowi kierować działalnością z poziomu kabiny,
biura lub z drugiej strony świata. Masz zawsze połączenie
z maszyną i wiesz jak pracuje dzięki portalowi MyPLM, czy to
z wykorzystaniem funkcji monitorowania na komputerze PC, czy też poprzez aplikację MyPLM® Connect Farm.

Monitorowanie wszystkich podłączonych pojazdów w celu zdalnej optymalizacji osiągów:

  Położenie geograficzne maszyny
      i jego historia (widok mapy)
   Przegląd osiągów maszyny
      (np. zużycie paliwa, stan wł./wył.)
   Ostrzeżenia i komunikaty
      ostrzegawcze
    Zdalny dostęp do wyświetlacza –
      zdalna konserwacja

Cyfrowe zarządzanie gospodarstwem i danymi agronomicznych:

  Konfiguruj i wizualizuj dane
      do planowania prac (np. granica
      pola, linie prowadzenia, dane
      o plonach) 
   Analiza i raportowanie wydajności
       z pola (.pdf, .csv, .xls)

   Wymiana danych między pojazdami
      a portalem z wykorzystaniem funkcji
      przesyłania plików

   Obsługiwane jest także
      importowanie i eksportowanie
      danych dla niepodłączonych maszyn
      lub danych firm trzecich

„Architektura otwarta” 
do synchronizacji z systemami informatycznymi zarządzania gospodarstwem (FMIS) firm trzecich:

   Integracja flot mieszanych

   Połączenie z aplikacjami partnerów
      umożliwiające dostęp do danych
      agronomicznych

Połączenie między dealerem a pojazdem:

Usługi łączności pomagają zminimalizować przestoje dzięki wsparciu zapobiegawczemu, zdalnemu monitorowaniu, diagnostyce i zdalnym aktualizacjom oprogramowania (bezprzewodowo). Pozwalając swojemu dealerowi na dostęp
do danych generowanych przez maszynę, możesz zapewnić sobie wsparcie w zakresie działania i alerty związane
z problemami, nawet zanim one wystąpią.

Połączenie między doradcą a pojazdem:

Pozwala Ci też na kontakt z agronomami i innymi ekspertami, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w trakcie pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

doradcy@wialan.com.pl