LG ACTIVUS

LIMAGRAIN

Pewność tłustych plonów

Cechą wyróżniającą rzepak LG ACTIVUS na tle innych odmian jest wyjątkowo wysoka zawartość tłuszczu 49,3 %.

Cecha ta może mieć wpływ na zyski z produkcji (pojawiają się informację o dopłatach za zaolejenie). Odporność na wyleganie i doskonała mrozoodporność są kolejnymi ważnymi atrybutami tej odmiany.

W profilu zdrowotnościowym na szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoka odporność na suchą Zgniliznę Kapustnych oraz pełna odporność Żółtaczki Rzepy.
Wysoki plon budowany jest poprzez tworzenie wielu odgałęzień bocznych oraz wysoką liczbę łuszczyn. Wszystkie te cechy tworzą ponadprzeciętną odmianę polecaną do uprawy na terenie całego kraju, o wyjątkowym połączeniu bardzo dobrych plonów z bardzo wysokim zaolejeniem.

OGÓLNA OCENA POTENCJAŁU PLONU
0%
0

/ 10

TYP ODMIANY:

MIESZANIEC

LINIOWY

ODMIANA TYPU CLEARFIELD:

TAK

NIE

ODMIANA KIŁO TOLERANCYJNA:

TAK

NIE

TOLERANCJA NA WIRUSA ŻÓŁTEJ RZEPY TuYV:

TAK

NIE

GŁÓWNE ZALETY ODMIANY:

  • Odporność na wirusa żółtaczki rzepy.
  • Odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).
  • Wysoka zawartość tłuszczu 49,3 %.
  • Bardzo wysoka mrozoodporność.
  • Wysoka odporność na wyleganie.
  • Szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym.

WYMAGANIA GLEBOWE:

niskie

średnie

wysokie

WYSOKOŚĆ ROŚLIN:

niskie

średnie

wysokie

TERMIN KWITNIENIA:

wczesny

średni

późny

TERMIN DOJRZEWANIA:

wczesny

średni

późny

WIGOR JESIENNY:

niski

średni

wysoki

WIGOR WIOSENNY:

niski

średni

wysoki

NORMA WYSIEWU, SIEW OPTYMALNY ROŚLIN NA M2

od

0

do

0

MROZOODPORNOŚĆ:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

PRZEZIMOWANIE I REGENERACJA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ŁUSZCZYN / OSYPYWANIE NASIONA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ BIOMASY:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

tolerancja na kiłę kapusty / ilość szczepów

BRAK ODPORNOŚCI

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych geny odpornościowe

POSIADA ODPORNOŚĆ - GEN RLM 7

Tolerancja na wirusa żółtej rzepy TuYV

POSIADA ODPORNOŚĆ

Zgnilizna Twardzikowa

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Czerń krzyżowych

WYSOKA ODPORNOŚĆ