KWS SANCHOS F1

KWS POLSKA

Zbiory w rytmie zysku

Nowość w ofercie Hodowli KWS. Odmiana KWS Sanchos osiągnęła w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2020–21 116% wzorca (średni plon 5,3 t/ha) co stawia tą odmianę w ścisłej czołówce rynkowej.

Ważne w przypadku KWS Sanchos jest to, iż plonuje on równomiernie na terenie całego kraju.

Odmiana cechuje się wysoką zdrowotnością. Odporność na Żółtaczkę rzepy i Suchą zgniliznę, jak i dobrą tolerancje na Czerń Krzyżowych, Zgniliznę Twardzikową oraz choroby podstawy źdźbła w połączeniu z optymalną ochroną daje nam wydajną i zdrową plantację. Warto zwrócić uwagę na niski poziom osypywania się nasion.

Zbalansowane cechy rolniczo użytkowe dają wysokie zdolności przystosowania się do różnych w tym niekorzystnych warunków.

OGÓLNA OCENA POTENCJAŁU PLONU
0%
0

/ 10

TYP ODMIANY:

MIESZANIEC

LINIOWY

ODMIANA TYPU CLEARFIELD:

TAK

NIE

ODMIANA KIŁO TOLERANCYJNA:

TAK

NIE

TOLERANCJA NA WIRUSA ŻÓŁTEJ RZEPY TuYV:

TAK

NIE

GŁÓWNE ZALETY ODMIANY:

  • Plonuje powyżej wzorca niezależnie od rejonu klimatycznego Polski.
  • Bardzo dobrze sprawdza się w strip – till i siewie punktowym.
  • Wysokie wyrównanie roślin jesienią – skuteczniejszy zabieg skracania.
  • Odmiana do intensywnej uprawy.
  • Toleruje opóźniony siew 7 – 10 dni
    Obsada 25 – 50 roślin 1 m2.

WYMAGANIA GLEBOWE:

niskie

średnie

wysokie

WYSOKOŚĆ ROŚLIN:

niskie

średnie

wysokie

TERMIN KWITNIENIA:

wczesny

średni

późny

TERMIN DOJRZEWANIA:

wczesny

średni

późny

WIGOR JESIENNY:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

WIGOR WIOSENNY:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

NORMA WYSIEWU, SIEW OPTYMALNY ROŚLIN NA M2

od

0

do

0

MROZOODPORNOŚĆ:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

PRZEZIMOWANIE I REGENERACJA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ŁUSZCZYN / OSYPYWANIE NASIONA:

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

ZAWARTOŚĆ BIOMASY:

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

tolerancja na kiłę kapusty / ilość szczepów

BRAK ODPORNOŚCI

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych geny odpornościowe

POSIADA ODPORNOŚĆ - GEN RLM 7

Tolerancja na wirusa żółtej rzepy TuYV

POSIADA ODPORNOŚĆ

Zgnilizna Twardzikowa

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Czerń krzyżowych

WYSOKA ODPORNOŚĆ