Kabina kategorii 4

ZESTAW KABINY CIŚNIENIOWEJ KATEGORII 4

CNH Industrial Aftermarket Solutions – dział odpowiedzialny za globalną dostępność części oraz doskonały serwis w obrębie CNH Industrial – oraz marka New Holland Agriculture prezentują nową kabinę kategorii 4 (DIN EN 15695-1 / 2018),
którą można teraz montować w wybranych ciągnikach New Holland dla uzyskania pełnego uszczelnienia kabiny przed niebezpiecznymi cząsteczkami,
takimi jak pestycydy.
Dzięki temu nowemu wyposażeniu każdy ciągnik wyposażony w ten zestaw stanie się ciągnikiem kategorii 4. Wszystkie testy były certyfikowane i uzyskały aprobatę działu konstrukcyjnego New Holland w drodze bardzo wymagających prób.
Nowy zestaw zapewni idealną szczelność i będzie efektywnie chronić operatora szczególnie podczas oprysków. Aby zagwarantować operatorowi maksymalne bezpieczeństwo, manometr zamontowany w kabinie będzie wizualnie przedstawiać ciśnienie (strefa zielona/czerwona) w zależności od wymaganych zaleceń.

​Zielony: Gotowość do rozpoczęcia pracy
Czerwony: Poczekaj na osiągnięcie właściwego ciśnienia, zgodnie z zalecanymi wymaganiami, aby pracować w bezpiecznych warunkach.

Dwa filtry kategorii 4 zapewnią bardzo wysoki stopień filtracji
(w przybliżeniu 98%) zewnętrznych cząstek mikroskopowych,
15-krotnie mniejszych od średnicy ludzkiego włosa!

Montaż jest szybki i prosty. Twój dealer New Holland przedstawi Ci wszystkie szczegóły dotyczące typów pojazdów, w których można je zamontować.

Zestaw zaaprobowany zgodnie z normą europejską EN 15695-1/2018.

Kraje objęte homologacją:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Macedonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania

CO DOKŁADNIE CZYNI KABINĘ ZGODNĄ 
z kategorią 4?

  • Przepływ świeżego powietrza > 30 m³/h (maks. 120 m³/h)

  • >  Nadciśnienie 20 Pa z wyświetlaniem utraty ciśnienia

  • > Skuteczność 98% dla aerozoli i oparów

  • Szczelna wentylacja i wkład filtra

  • Optymalna ochrona przed pyłem, aerozolami i oparami

Wlot

Świeże powietrze jest zasysane przez 2 wloty umieszczone
w dachu kabiny, po jednym z lewej i prawej strony

Filtrowanie

Przepływa przez 2 jednostki filtracyjne, pod podłogą, do wentylatora
i klimatyzacji

Rozprowadzanie czystego powietrza

Przepływa przez filtr kabiny (recyrkulacja). Po przefiltrowaniu
i oczyszczeniu powietrze przepływa przez klimatyzację
i dalej do nawiewów kolumny kierownicy. Ilość powietrza można indywidualnie kontrolować za pomocą szyn. 

Regulacja Ciśnienia

Wskaźnik ciśnienia (manometr) służy za wskaźnik ciśnienia w kabinie.
Jeśli ciśnienie w kabinie nie spełnia wymaganych zaleceń,
operator uzyska informacje na manometrze – strefa czerwona.

ZESTAW KABINY CIŚNIENIOWEJ KATEGORII 4

DOSTĘPNY DLA:  TSA – T60,  T70, T7 SWB/LWB,  T6, T7 HD,  
T5 AC (High Roof)

UPROSZCZONY

Wszystkie części w jednym pudełku

PROSTOTA

Szybki proces montażu

ORYGINALNY

Tylko oryginalne części Case IH

WAŻNA UWAGA

Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami
w zakresie bezpiecznego korzystania z osprzętu filtrów kabiny kategorii 4. Aby zapewnić pełną ochronę użytkownika, należy ściśle stosować
się do tych instrukcji.

WAŻNA UWAGA

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu filtrującego Cab4, które muszą być w pełni przestrzegane przez użytkowników.


Niezastosowanie się do takich zaleceń może skutkować poważnymi konsekwencjami.

– Wszystkie drzwi i okna pojazdu muszą być starannie zamknięte.
– Uszczelki w oknach i drzwiach muszą być w idealnym stanie, ponieważ chronią wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi. Jeśli są porowate lub mają słabą przyczepność, zanieczyszczenia zewnętrzne będą mogły przedostać się
do kabiny pasażerskiej.
– Gumowa klapka służąca do poprowadzenia kabla narzędzia musi być idealnie ułożona i w doskonałym stanie (bez pęknięć)
– Wszystkie wtyczki i akcesoria muszą być na swoim miejscu, aby zapobiec wyciekom powietrza z kabiny.
– Klimatyzacja w pełni sprawna.
– Wentylacja musi być włączona co najmniej na 3. prędkości, aby przepływ powietrza był wystarczająco wysoki, a przepustnica recyrkulacji w pozycji zamkniętej.
– Manometr musi znajdować się w zielonej strefie, aby wskazać,
że osiągnięto nadciśnienie.

Zielony: OK, aby rozpocząć pracę
Czerwony: Poczekaj na osiągnięcie odpowiedniego ciśnienia zgodnie
z Wymaganymi Zaleceniami, aby pracować w bezpiecznych warunkach.

– Oryginalne filtry należy wymienić na filtr węglowy CAT 4.
– Filtr należy wymieniać: Co 150 godzin.
– Filtr należy wyjmować po każdym użyciu w specjalnych rękawicach i zachować wszelkie środki ostrożności, aby podczas demontażu nie uszkodzić zespołu.
– Pozostaw filtr do wyschnięcia i po użyciu umieść go z powrotem w szczelnej torbie.
– Filtra nie można czyścić (wodą/dmuchawą), ponieważ grozi to poważnym uszkodzeniem materiału filtrującego i przedostaniem się toksycznych cząstek.
– Optymalna ochrona zaczyna się od idealnego środowiska pracy!
– Operator musi założyć czysty kombinezon, rękawice i buty, umyć ręce.
– Nie zanieczyszczaj wnętrza kabiny przechowując zabrudzone przedmioty (rękawice, kombinezony, puszki, pestycydy itp.).

– Po użyciu opłucz opryskiwacz i wyczyść filtry szynowe.
– Podczas prac opryskowych nie wychodź z pojazdu, aw przypadku konieczności opuszczenia pojazdu należy odczekać, aż opryskany produkt osiądzie na podłożu.
– Zawsze używaj środków ochrony osobistej przy obchodzeniu się z produktami fitosanitarnymi i materiałem mającym z nimi kontakt.

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

doradcy@wialan.com.pl