Kabina kategorii 4

ZESTAW KABINY CIŚNIENIOWEJ KATEGORII 4

CNH Industrial Aftermarket Solutions – dział odpowiedzialny za globalną dostępność części oraz doskonały serwis w obrębie CNH Industrial
– oraz marka New Holland Agriculture prezentują nową kabinę kategorii 4
(DIN EN 15695-1 / 2018), którą można teraz montować w niektórych
ciągnikach New Holland dla uzyskania pełnego uszczelnienia kabiny
przed niebezpiecznymi cząsteczkami, takimi jak pestycydy.

Dzięki temu nowemu wyposażeniu każdy ciągnik wyposażony w ten zestaw stanie się ciągnikiem kategorii 4. Wszystkie testy były certyfikowane i uzyskały aprobatę działu konstrukcyjnego New Holland w drodze bardzo wymagających prób.
Nowy zestaw zapewni idealną szczelność i będzie efektywnie chronić operatora szczególnie podczas oprysków. Aby zagwarantować operatorowi maksymalne bezpieczeństwo, manometr zamontowany w kabinie będzie wizualnie przedstawiać ciśnienie (strefa zielona/czerwona) w zależności od wymaganych zaleceń.

Zielony: Gotowość do rozpoczęcia pracy
Czerwony: Poczekaj na osiągnięcie właściwego ciśnienia, zgodnie z zalecanymi wymaganiami, aby pracować w bezpiecznych warunkach.

Dwa filtry kategorii 4 zapewnią bardzo wysoki stopień filtracji (w przybliżeniu 98%) zewnętrznych cząstek mikroskopowych, 15-krotnie mniejszych od średnicy ludzkiego włosa!
Montaż jest szybki i prosty. Twój dealer New Holland przedstawi Ci wszystkie szczegóły dotyczące typów pojazdów, w których można je zamontować.

 

Zestaw zaaprobowany zgodnie z normą europejską – EN 15695-1/2018.

GERMAN INSTITUTE

FRENCH INSTITUTE

Kraje objęte homologacją:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Macedonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania

CO DOKŁADNIE CZYNI KABINĘ ZGODNĄ
Z KATEGORIĄ 4?

  • Przepływ świeżego powietrza > 30 m³/h (maks. 120 m³/h)

  • > Nadciśnienie 20 Pa z wyświetlaniem utraty ciśnienia

  • Skuteczność 98% dla aerozoli i oparów

  • Szczelna wentylacja i wkład filtra

  • Optymalna ochrona przed pyłem, aerozolami i oparami

1

Wlot

Świeże powietrze jest zasysane przez
2 wloty umieszczone w dachu kabiny,
po jednym z lewej i prawej strony

2

Filtrowanie

Przepływa przez 2 jednostki filtracyjne, pod podłogą, do wentylatora
i klimatyzacji

3

Rozprowadzanie czystego powietrza

Przepływa przez filtr kabiny (recyrkulacja). Po przefiltrowaniu
i oczyszczeniu powietrze przepływa przez klimatyzację i dalej do nawiewów kolumny kierownicy. Ilość powietrza można indywidualnie kontrolować
za pomocą szyn. 

4

Regulacja ciśnienia

Wskaźnik ciśnienia (manometr) służy
za wskaźnik ciśnienia w kabinie.
Jeśli ciśnienie w kabinie nie spełnia wymaganych zaleceń, operator uzyska informacje na manometrze
– strefa czerwona.

ZESTAW KABINY KATEGORII 4

DOSTĘPNY DLA:  TSA – T60,  T70, T7 SWB/LWB,  T6, T7 HD,  T5 AC (High Roof)

UPROSZCZONY

Wszystkie części w jednym pudełku.

SZYBKOŚĆ

Szybki proces montażu.

ORYGINALNY

Tylko części
NEW HOLLAND

Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami w zakresie bezpiecznego korzystania z osprzętu filtrów kabiny kategorii 4.
Aby zapewnić pełną ochronę użytkownika, należy ściśle stosować się
do tych instrukcji.

WAŻNA UWAGA

Poniżej znajdziesz instrukcje prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu filtrującego Cab4, których należy bezwzglednie przestrzegać.

Nieprzestrzeganie takich instrukcji może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Wszystkie drzwi i okna pojazdu muszą być starannie zamknięte.

Uszczelki okien i drzwi muszą być w idealnym stanie, ponieważ chronią wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi. Jeśli są porowate lub mają słabą przyczepność, zanieczyszczenia zewnętrzne będą mogły dostać się do kabiny pasażerskiej.

Gumowa klapka używana do prowadzenia kabla narzędzia musi być idealnie ustawiona i w doskonałym stanie (bez pęknięć i zaczepów).

Wszystkie wtyczki i akcesoria muszą być na swoim miejscu, aby zapobiec wyciekom powietrza z kabiny.

Klimatyzacja musi być w idealnym stanie technicznym.

Wentylacja musi być aktywowana co najmniej na 3 prędkości, aby zapewnić wystarczająco duży przepływ powietrza, a przepustnica recyrkulacji w pozycji zamkniętej.

Manometr musi znajdować się w zielonej strefie, aby wskazać, że osiągnięto nadciśnienie.

Zielony: OK, aby rozpocząć pracę

Czerwony: Poczekaj, aż osiągniesz odpowiednie Ciśnienie zgodnie z Wymaganymi Zaleceniami, aby pracować w bezpiecznych warunkach.

Oryginalne filtry należy wymienić na filtr węglowy CAT 4. 

Filtr należy wymieniać: Co 150 godzin.

Po każdym użyciu, konieczne jest wyjęcie filtra w specjalnych rękawiczkach oraz podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, aby nie uszkodzić zespołu podczas demontażu.

Pozostaw filtr do wyschnięcia na powietrzu i po użyciu umieść go z powrotem w hermetycznej torbie.

Filtr nie może być czyszczony (woda/dmuchawa) ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia elementów filtracyjnych i przepuszczania toksycznych cząstek. 

Optymalna ochrona zaczyna się od idealnego środowiska pracy!

Operator musi założyć czysty kombinezon, rękawice i buty, umyć ręce.

Nie zanieczyszczaj wnętrza kabiny poprzez przechowywanie zabrudzonych przedmiotów (rękawice, kombinezony, puszki, pestycydy itp.).

Opłucz opryskiwacz po użyciu i wyczyść filtry szyny.

Nie wychodź z pojazdu podczas prac opryskiwacza. W przypadku konieczności opuszczenia pojazdu należy poczekać, aż opryskany produkt osiądzie na ziemi.

Do obsługi produktów fitosanitarnych i materiałów mających z nimi kontakt zawsze należy używać środków ochrony osobistej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas lub zadzwoń!

doradcy@wialan.com.pl
14 629 30 70

 

Wysyłając maila akceptujesz politykę prywatności*