Fortis protect copper hga

fortis protect copper hga

Miedź skompleksowana kwasem heptaglukonowym

 • Copper HGA jest nawozem z wysoko przyswajalnym
  kompleksem miedzi, który wykazuje silne działanie systemiczne
 • Miedź występuje jako mikroelement w wielu procesach
  enzymatycznych, a zwłaszcza w produkcji fitoaleksyn i syntezie lignin.
 • W roślinach z niedoborem miedzi może pojawić się uszkodzenie naczyń
  ksylemu, co może spowodować zablokowanie transportu wody
  i składników odżywczych z korzeni do liści
 • Copper HGA sprawuje funkcję prewencyjną i utrudnia porażenie
  przez patogeny

SKŁAD:

Miedź Cu całkowita, rozpuszczalna w wodzie 7 % m/m
Miedź Cu skompleksowana 7 % m/m
Czynnik kompleksujący: Kwas heptaglukonowy

pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto, żyto

Termin stosowania: od fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia, zalecana dawka: 1-3 l/ha, zalecana ilość wody 150-300 l/ha.

rzepak

Termin stosowania: Jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH14-16), wiosną po ruszeniu wegetacji na początku fazy wydłużania pędu głównego (BBCH 32-35); zalecana dawka: 1-3 l/ha, zalecana ilość wody 150-300 l/ha.

kukurydza

Termin stosowania: Jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH14-16), wiosną po ruszeniu wegetacji na początku fazy wydłużania pędu głównego (BBCH 32-35); zalecana dawka: 1-3 l/ha, zalecana ilość wody 150-300 l/ha.

burak cukrowy

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha,
zalecana ilość wody 150-300 l/ha, uwagi: można stosować łącznie z fungicydami od fazy zwartych międzyrzędzi.

ziemniak

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha,
zalecana ilość wody: 200-500 l/ha, stosować od początku zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91), uwagi: wyższą dawkę środka stosować przy silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

jabłoń

Na początku wegetacji, nie później niż do fazy zielonego pąka (BBCH 56), zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha. Od opadania zawiązków (BBCH 71) do 21 dni przed zbiorem: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -10 dni. Zalecana ilość wody: 800-1000 l/ha. uwagi: W zależności od wrażliwości odmianowej na nawozy miedziowe może wystąpić ordzawienie owoców.

wiśnia, czereśnia

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, zalecana ilość wody: 800-1000 l/ha. Stosować w okresie kwitnienia (BBCH 59 – 69).

Owoce miękkie
truskawka, malina

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, odstęp pomiędzy zabiegami: 5-10 dni, zalecana ilość wody: 500-700 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać po rozwinięciu się wystarczającego ulistnienie, stosować do końca zbiorów.

ogórek

(w uprawie polowej i pod osłonami), zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, zalecana ilość wody: 700 l/ha, termin stosowania: Preparat stosować zgodnie z zapotrzebowaniem w fazach (BBCH 21 – 89).

Pomidor
(w uprawie polowej
i pod osłonami),
Papryka uprawiana
w gruncie i pod osłonami

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, odstęp pomiędzy zabiegami:
5-10 dni, zalecana ilość wody: 700 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać zaraz po wysadzeniu
roślin. Zabiegi powtarzać w miarę potrzeby od fazy rozwoju pierwszych pędów bocznych
(BBCH 21) do 3 dni przed zbiorem.

warzywa kapustne

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, odstęp pomiędzy zabiegami:
5-10 dni. zalecana ilość wody: 500-700 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać po przyjęciu się
rozsady. Zabiegi powtarzać w miarę potrzeby do 3 dni przed zbiorem.

warzywa korzeniowe

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, odstęp pomiędzy zabiegami:
5-10 dni, zalecana ilość wody: 500-700 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać po rozwinięciu się
3 liścia, kontynuować w miarę potrzeby do końca wegetacji.

pozostałe uprawy

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha, minimalny odstęp pomiędzy
zabiegami: 5-10 dni, zalecana ilość wody: 200-700 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać po
rozwinięciu się wystarczającego ulistnienie. Zabiegi powtarzać w miarę potrzeby do
końca wegetacji roślin. Inne zastosowania: Fertygacja: 2-3 l/ha