Coraz więcej rolników decyduje się przeprowadzić badania gleby, aby poznać ilość zawartych w niej składników odżywczych. Daje to lepszy obraz aktualnej kondycji gleby. Analizując stan podłoża, można dokładniej dobrać nawóz pod każdą uprawę. Wiadomo, że różne rośliny potrzebują różnych warunków rozwoju. Bardzo istotne jest więc systematyczne badanie gleby.

Poza badaniem przy pomocy quada z urządzeniem Wintex 1000, pojawiły się dwa nowe rozwiązania w ofercie naszej firmy.

Quad z urządzeniem Wintex 1000. Dzięki tej usłudze otrzymują Państwo:

 • pomiary powierzchni działek rolnych
 • mapy zasobności glebowej (badanie próbek ziemi).

Po wykonaniu próbki glebowej przekazywana jest ona do akredytowanej stacji chemiczno-rolniczej i tam badana.

W kompleksowym raporcie przekazujemy Państwu:

 • mapki z powierzchnią badanego pola,
 • mapy zasobności glebowej z podstawowymi parametrami (dostępny fosfor,  potas, magnez, poziom pH) wyniki badań wraz z podstawowymi zaleceniami,
 • mapki zmienności,
 • analiza może zostać rozszerzona o badanie siarki, dostępnego wapnia, mikroelementów i zawartości próchnicy jak również wiele innych parametrów w będących w ofercie OSCHR

Próbki pobieramy zgodnie z polską normą PN-R-04031.

Korzystając z poboru prób glebowych quadem klient:

 • Otrzymuje pewność ze wszystkie nakłucia są wykonane z tej samej głębokości.
 • Ma możliwość wyodrębnienia specyficznych części pola z odmiennymi uwarunkowaniami glebowymi i wykonania odrębnych prób.
 • Uzyskuje dokładny obrys pola wraz z określeniem powierzchni całego pola i poszczególnych badanych parceli.
 • Może uzyskać podstawowe parametry zasobności pola; pH, dostępny fosfor, potas, magnez, ale także badania mogą być rozszerzone o zawartość siarki, wapnia, mikroelementów.
 • Na bazie uzyskanych wyników może uzyskać pomoc w doborze nawozów pod poszczególne uprawy z uwzględnieniem potencjału danego pola.