Coraz więcej rolników decyduje się przeprowadzić badania gleby, aby poznać ilość zawartych w niej składników odżywczych. Daje to lepszy obraz aktualnej kondycji gleby. Analizując stan podłoża, można dokładniej dobrać nawóz pod każdą uprawę. Wiadomo, że różne rośliny potrzebują różnych warunków rozwoju. Bardzo istotne jest więc systematyczne badanie gleby.

Poza badaniem przy pomocy quada z urządzeniem Wintex 1000, pojawiły się dwa nowe rozwiązania w ofercie naszej firmy.

Quad z urządzeniem Wintex 1000. Dzięki tej usłudze otrzymują Państwo:

  • pomiary powierzchni działek rolnych
  • mapy zasobności glebowej (badanie próbek ziemi).

Po wykonaniu próbki glebowej przekazywana jest ona do akredytowanej stacji chemiczno-rolniczej i tam badana.

W kompleksowym raporcie przekazujemy Państwu:

  • mapki z powierzchnią badanego pola,
  • mapy zasobności glebowej z podstawowymi parametrami (dostępny fosfor,  potas, magnez, poziom pH) wyniki badań wraz z podstawowymi zaleceniami,
  • mapki zmienności,
  • analiza może zostać rozszerzona o badanie siarki, dostępnego wapnia, mikroelementów i zawartości próchnicy jak również wiele innych parametrów w będących w ofercie OSCHR

Próbki pobieramy zgodnie z polską normą PN-R-04031.

Dzięki współpracy z firmą Blue Fifty Polska możemy zaproponować badanie gleby przy pomocy skanera glebowego, który wykorzystując wiązkę światła podczerwonego jest w stanie w kilka minut oszacować jaka ilość konkretnego pierwiastka znajduje się w badanej glebie. Światło przesłane oraz odbite od próbki gleby różni się od tego wyemitowanego. Na podstawie parametrów tego światła możemy oszacować, jaka ilość konkretnego pierwiastka znajduje się w badanej glebie. Żeby wyniki były dokładne, musieliśmy przeprowadzić badanie gleby kilkudziesięciu tysięcy próbek wykorzystując konwencjonalne metody badań. Następnie porównywano wyniki badań z odczytami skanera, żeby odpowiednio zaprogramować urządzenia.

Drugą nowością są urządzenia w zestawie Lab-in-a-box, które wykorzystują dwa rodzaje promieniowania – podczerwone oraz rentgenowskie. Lab-in-a-box, to opracowane i zbudowane przez AgroCares laboratorium umożliwiające badanie gleby. Nie wykorzystuje ono żadnych odczynników chemicznych, a mimo to pozwala na poznanie kilkudziesięciu składników pierwiastkowych gleby – makroskładników oraz mikroskładników. Ten zestaw urządzeń pozwala na przygotowanie próbki (rozdrabnianie, suszenie) oraz jej analizę i oznaczenie. Wyniki analizy są możliwe do uzyskania w czasie kilku dni. Raport w postaci listy pierwiastków wraz z ich ilościami w próbce jest generowany w postaci przejrzystego dokumentu. Na rozdrobnioną i wysuszoną próbkę gleby emitowane jest światło. Następnie badane jest światło odbite.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.